Vergelijkingen

Met deze app kun je vergelijkingen en lineaire stelsels oplossen. De oplossingen worden in een exacte of benaderde vorm gegeven overeenkomstig de vergelijking.

Een vergelijking oplossen

Een vergelijking invoeren

Wanneer je de app opent, drukt je op ok om een vergelijking toe te voegen. Er wordt een menu geopend met daarin voorgestelde vergelijkingstemplates die je vervolgens kunt wijzigen. Indien je geen gebruik wenst te maken van een template, kies dan Leeg.

Voer je vergelijking in het tekstveld onder aan het scherm in. Je kunt elke willekeurige kleine letter als onbekend gebruiken: druk op alpha en vervolgens op een letter om deze in te voeren of druk op de toets xnt om de letter x in te voeren.

Bevestig door op ok te drukken zodra je je vergelijking hebt ingevoerd.

Om het = teken in te voeren, druk je op shift en vervolgens op pi. Als je bevestigt zonder een = teken in je vergelijking te zetten, wordt het automatisch toegevoegd.

Oplossingen

Om de oplossingen van de vergelijking te krijgen, selecteer je de knop Vergelijking oplossen onderaan het scherm en druk je op ok.

Tweede- en derdegraadsvergelijkingen

Als de ingevoerde vergelijking een tweede- of derdegraadsvergelijking is, worden de oplossingen automatisch in een exacte vorm gegeven.

De tabel geeft ook de waarde van de discriminant weer.

Gewone situatie

Over het algemeen worden oplossingen numeriek berekend en wordt de waarde ervan benaderd.

Wanneer je op de knop Vergelijking oplossen drukt, vraagt de toepassing je om een interval in te stellen waarbinnen de oplossing wordt gezocht.

Stel de waarden van Xmin en Xmax in en druk op de knop Vergelijking oplossen.

Als er te veel oplossingen zijn, geeft de rekenmachine alleen de eerste tien weer.

Een stelsel van vergelijkingen oplossen

Een stelsel van vergelijkingen invoeren

Om een stelsel in te voeren, ga je op dezelfde manier te werk. Als je een tweede vergelijking toevoegt, toont de app de vergelijkingen als een stelsel.

Je kunt opnieuw elke kleine letter als onbekend gebruiken.

Er kunnen maximaal 6 vergelijkingen worden toegevoegd.

Oplossingen

De toepassing lost lineaire systemen op met reële of complexe coëfficiënten.

Om de oplossingen te krijgen, selecteer je de knop Stelsel oplossen onder aan het scherm en druk je op ok.

De app geeft de oplossingen in exacte vorm. Het geeft ook aan als er een oneindig aantal oplossingen is of als er geen oplossing is.