Rijen

Aan de slag

De grafiek van een rij plotten

 1. Wanneer je de Rijen-app opent, selecteer je de cel Rij toevoegen en bevestig je met ok.
 2. Kies het type uitdrukking dat je wilt invoeren: expliciete uitdrukking van de rij (op basis van nn), recursief eerste orde (uitdrukking op basis van de vorige term) of recursief tweede orde (uitdrukking op basis van de twee vorige termen).
 3. Typ vervolgens de uitdrukking van de rij die je wilt plotten. Het veld voor het bewerken van de rij verschijnt onder aan het scherm. Om de variabele nn te gebruiken binnen de uitdrukking van de rij, druk je op de toets xnt. Om een recursieve formule te gebruiken, gebruik je de snelkoppelingen van het menu Toolbox door op toolbox te drukken. In dit geval moet je de waarde van de eerste term van de rij aangeven.
 4. Bevestig met ok.
 5. Selecteer vervolgens de knop Grafiek plotten onder aan het scherm of het tabblad Grafiek boven aan het scherm.
 6. Bevestig door op ok te drukken.

Je bevindt je nu op het tabblad Grafiek en je grafiek is geplot. Je kunt de cursor verplaatsen met behulp van de richtingtoetsen en de coördinaten van de punten onderaan het scherm aflezen.

Om het optiemenu te openen van de grafiek waarop de cursor zich bevindt, druk je op ok.

Waardetabel weergeven

De waardetabel voor de functie is te vinden in het tabblad Tabel. Er zijn twee manieren om er toegang toe te krijgen.

 • Eerste optie: van het tabblad Rijen.

  1. Als je je op het tabblad Rijen bevindt, selecteer je de optie Waarden weergeven onder aan het scherm.
  2. Bevestig door op ok te drukken.

  De waardetabel wordt dan weergegeven.

 • Tweede optie: van een willekeurig tabblad

  1. Selecteer het tabblad Tabel bovenaan het scherm.
  2. Bevestig door op ok te drukken.

  De waardetabel wordt dan weergegeven.

Het tabblad Rijen gebruiken

Een rij aan de lijst toevoegen

Je kunt maximaal drie rijen in de lijst opnemen.

 1. Selecteer de cel Rij toevoegen onder aan de lijst.
 2. Bevestig door op ok te drukken.

Kies vervolgens het type rij dat je wilt invoeren en typ de uitdrukking ervan.

De uitdrukking van een rij bewerken

Je kunt de uitdrukking van een rij in de lijst wijzigen door deze te markeren en op ok te drukken

Het veld voor het bewerken van de rij wordt dan onderaan het scherm weergegeven.

Een rij in de lijst in- of uitschakelen

In de lijst verschijnt een uitgeschakelde rij in het grijs. Je kunt de uitdrukking ervan nog steeds bewerken, maar de grafiek en de waardetabel worden niet weergegeven in de tabbladen Grafiek en Tabel.

 1. Om een rij uit te schakelen, selecteer je de naam van de rij in de lijst.
 2. Bevestig door op ok te drukken om het optiemenu voor deze rij te openen.
 3. Selecteer de optie In-/uitschakelen en druk op ok om de status van de reeks te wijzigen.
 4. Keer terug naar de lijst met rijen door op back te drukken.

Doe hetzelfde als je de status van een rij wilt wijzigen van Uit naar Aan.

De uitdrukking van een rij verwijderen

 1. Selecteer de uitdrukking van de rij die je wilt verwijderen.
 2. Druk op de toets del.

De uitdrukking van de rij is gewist. Je kunt een nieuwe uitdrukking invoeren.

Een rij uit de lijst verwijderen

Je kunt een rij permanent van de lijst verwijderen.

 1. Selecteer de naam van de rij die uit de lijst moet worden verwijderd.
 2. Druk op ok om het optiemenu voor deze rij te openen.
 3. Selecteer de optie Rij verwijderen en bevestig.

De rij verdwijnt uit de lijst.

Je kunt ook een rij uit de lijst verwijderen door de naam van de te verwijderen rij te selecteren en op del te drukken.

Het type rij wijzigen

Je kunt het type uitdrukking van een rij kiezen: expliciete uitdrukking van de rij (gebaseerd op nn), recursieve eerste order (uitdrukking gebaseerd op de vorige term) of recursieve tweede order (uitdrukking gebaseerd op de twee vorige termen).

 1. Selecteer de naam van de rij die je wilt wijzigen.
 2. Druk op ok om het optiemenu voor deze rij te openen.
 3. Selecteer de optie Rij type en druk op ok.
 4. Kies het gewenste type uitdrukking en bevestig door op ok te drukken.

Het type van de rij is gewijzigd. Als je ervoor kiest om de rij te definiëren met een recursieve uitdrukking, moet je de eerste term opgeven.

Wanneer je het type van een rij wijzigt, wordt de eerder ingevoerde uitdrukking voor die rij gewist.

De uitdrukking van een recursieve rij invoeren

Je kunt de uitdrukking van een recursieve rij invoeren, bijvoorbeeld un+2=un+1+unu_{n+2}=u_{n+1}+u_{n}$. Je kunt de twee voorgaande termen in de uitdrukking gebruiken (un+1u_{n+1} en unu_{n}$).

Om dit te doen, druk je op toolbox bij het bewerken van de uitdrukking en selecteer je de term die je nodig hebt. Je kunt ook direct de gewenste term invoeren: typ u (n+1) voor un+1u_{n+1} en u (n) voor unu_{n}.

Bij een recursieve rij moet je de eerste termen van de rij definiëren. Typ de vereiste termen in de lijst onder de uitdrukking van de recursieve rij.

Een eerste termindex wijzigen

 1. Selecteer de naam van de rij die je wilt wijzigen uit lijst met rijen.
 2. Druk op ok om het optiemenu voor deze rij te openen.
 3. Selecteer de regel Eerste termindex en typ een waarde.
 4. Druk op ok en back om terug te keren naar het tabblad Rijen.

Het tabblad Grafiek gebruiken

De cursor in het grafiekvenster verplaatsen

Je kunt de cursor verplaatsen met behulp van de vier richtingtoetsen:

 • left / right: Beweeg de cursor naar rechts of naar links.
 • up / down: Beweeg de cursor naar een rij boven of onder de rij waarop je je bevindt.

Het weergavevenster aanpassen

Om de instellingen van het weergavevenster te openen, selecteer je een van de opties onder het tabblad Grafiek en druk je op ok.
Je kunt kiezen uit drie opties: Assen, Zoom en Voorgedefinieerd.

Wanneer je in het grafiekvenster bent, kun je op de toetsen plus en minus drukken om in/uit te zoomen.

Assen

In Assen kun je de waarden van Xmin en Xmax invoeren die de breedte van je weergavevenster bepalen.

Als Yauto is geactiveerd, wordt de hoogte van je weergavevenster automatisch berekend om alle punten van de rij tussen Xmin en Xmax weer te geven. Anders voer je de Ymin en Ymax waarden handmatig in.

Bevestig door de optie Bevestig te selecteren en op ok te drukken.

Zoom

Selecteer Zoom om toegang te krijgen tot de instelling van een interactief weergavevenster:

 • left / up / right / down: beweeg het venster
 • plus / minus: zoom in/zoom uit

Voorgedefinieerd

Het menu Voorgedefinieerd biedt vier voorgedefinieerde weergavevensters:

 • Goniometrisch: venster aangepast aan de weergave van de verschillende goniometrische functies
 • Integer: venster waarin de abscissen gehele getallen zijn
 • Orthonormaal: venster dat een orthonormaal coördinatenstelsel toont
 • Standaardinstellingen: reset het weergavevenster

De cursor naar een bepaalde index verplaatsen

 1. Wanneer de cursor op de rij staat waarvoor je een bepaalde waarde zoekt, druk je op ok.
 2. Het menu met rij-opties wordt geopend, selecteer Ga naar en bevestig.
 3. Voer de index in van het punt waarnaar je de cursor wilt verplaatsen.
 4. Selecteer de optie Bevestig en druk op ok.

De cursor staat nu op het gewenste punt.

Je kunt ook direct op het toetsenbord de waarde van de index typen om deze naar het gewenste punt te brengen.

De som van de termen berekenen

 1. Wanneer de cursor zich op een bepaalde rij bevindt, druk je op ok.
 2. Het menu met de rij-opties wordt geopend. Selecteer Som van termen en druk op ok.
 3. Onderaan het weergavevenster wordt je gevraagd de eerste term te selecteren. Gebruik de toetsen left en right om de cursor op de gewenste eerste term te plaatsen. Bevestig met ok. Je kunt ook direct de waarde van nn$ intypen met het toetsenbord.
 4. Selecteer nu de laatste term op dezelfde manier. Bevestig met ok. Je kunt teruggaan naar de vorige stap door op back te drukken. Je wordt dan gevraagd om de eerste term opnieuw te selecteren.
 5. De waarde van de som die je wilt berekenen wordt weergegeven in de weergavebalk onder aan het scherm. Om een nieuwe som te berekenen, druk je op de back. Om de modus Som van termen te verlaten, druk je op ok.

Het tabblad Tabel gebruiken

Het interval in de waardetabel wijzigen

Je kunt de waardetabel automatisch invullen met waarden van nn in een interval naar keuze. Er zijn twee manieren om dit te doen.

 • Eerste optie

  1. Selecteer Bepaal het interval in het tabblad Tabel en druk op ok.
  2. Je komt bij de instellingen om het bereik van de waarden van nn te specificeren. Voer de waarden van N begin en N einde in met de numerieke toetsen van het toetsenbord en voer vervolgens de stapgrootte tussen elke waarde van nn in.
  3. Selecteer de optie Bevestig en druk op ok. De nieuwe tabel geeft nu het zojuist opgegeven interval weer.
 • De tweede optie

  1. Selecteer de cel n bovenaan de eerste kolom van de tabel en druk op ok.
  2. Het optiemenu voor de kolom n wordt geopend. Selecteer Bepaal het interval en druk op ok.
  3. Je komt bij de instellingen om het bereik van de waarden van nn te specificeren. Voer de waarden van N begin en N einde in met de numerieke toetsen van het toetsenbord en voer vervolgens de stapgrootte tussen elke waarde van nn in.
  4. Selecteer de optie Bevestig en druk op ok. De nieuwe tabel geeft nu het zojuist opgegeven interval weer.

Waarden van nn in de tabel typen

Wanneer je een cel selecteert uit de eerste kolom van de tabel (Kolom n), kun je handmatig een waarde van nn typen met behulp van de numerieke toetsen op het toetsenbord. Zodra je de waarde in de cel hebt ingevoerd, bevestigt je dit door op ok te drukken.

Je kunt een rij uit de tabel verwijderen door deze te selecteren en op del te drukken.

Alle tabelwaarden verwijderen

 1. Selecteer de cel n bovenaan de eerste kolom van de tabel en druk op ok.
 2. Selecteer Kolom leegmaken en druk op ok.
 3. Er verschijnt een lege waardetabel op het scherm. Je kunt nu handmatig of automatisch waarden invoeren in de kolom n.