Applicaties

Intuïtief en perfect voor het voortgezet onderwijs.

Ontdek onze intuïtive interface met gebruiksvriendelijke applicaties waarmee je zo eenvoudig mogelijk het gewenste resultaat behaalt.

Nauwkeurige wiskunde

Breuken, wortels, goniometrie…

Jouw rekenmachine bevat geavanceerde wiskundige software die de meeste wiskundige uitdrukkingen nauwkeurig kan berekenen.

Examenstand

Toegestaan voor centrale examens Wiskunde HAVO en VWO.

De NumWorks grafische rekenmachine is goedgekeurd voor het centrale schoolexamen door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Meer informatie over de examenstand

Python app on the NumWorks graphing calculator

Programmeer in Python

Ontdek de eerste Python-app op een rekenmachine: een industry standard programmeertaal die je kan gebruiken in de klas en daarbuiten.

Meer weten over Python

Functies

Plot kleurrijke grafieken met de functies-app, lees functiewaarden af in een tabel en vind de afgeleiden.

Functions app on the NumWorks graphing calculator

Kansrekening

Kies je verdeling (binomiaal, uniform, exponentieel, normaal of Poisson), bepaal je parameters en bereken de kans en zijn inverse op een gewenst interval. Het grafische scherm visualiseert de berekeningen.

Probability app on the NumWorks graphing calculator

Vergelijkingen

Los vergelijkingen en lineaire stelsels op. Deze app berekent de discriminant en de exacte wortel van kwadratische vergelijkingen en geeft exacte antwoorden voor lineaire stelsels.

Application Équations de la calcualtrice graphique NumWorks
Calculation app on the NumWorks graphing calculator

Rekenen

De Rekenen-app kan met matrices overweg. Het berekent machten, determinanten en inversen.

Sequences app on the NumWorks graphing calculator

Rijen

Rijen zijn omschreven als in een tekstboek. Bereken de som van de elementen direct in de grafiek.

Regression app on the NumWorks graphing calculator

Regressie

Na het invoeren van je data kun je de regressielijn en de bijbehorende vergelijking visualiseren in een grafiek.

Statistics app on the NumWorks graphing calculator

Statistiek

Bekijk de beschrijvende statistieken die zijn berekend voor je data en identificeert de belangrijkste resultaten in één oogopslag.

Je kunt tegelijkertijd je data visualiseren en de waarden opzoeken op hetzelfde scherm.

NumWorks graphing calculator emulator

Gratis emulator

Registratie en installatie niet nodig.

Je kan gratis gebruik maken van de NumWorks grafische rekenmachine emulator op je computer, tablet, of smartphone.

Probeer het in je browser

Bestel jouw rekenmachine vandaag

Kopen