Hoe je gemakkelijk een grafiek kan tekenen

Ontdek hoe je een functie kan plotten in 30 seconden! De grafiek wordt onmiddelijk getekend.

Een waardentabel maken bij een functie

Ontdek hoe je een waardentabel kan maken bij een functie en het interval kan instellen (Xmin, Xmax en stapgrootte).

Hoe je een raaklijn kan tekenen en haar formule kan krijgen

Ontdek hoe je een raaklijn kan tekenen. De bijbehorende formule wordt weergegeven aan de onderkant van het scherm.

Een integraal berekenen en haar visuele weergave

Ontdek hoe je een integraal kan berekenen, met visuele weergave en de bijbehorende waarde onderin het scherm.

De afgeleide op twee manieren weergeven

Hoe je de afgeleide kan weergeven vanaf het tabblad grafiek en vanaf het tabblad tabel.

Hoe je het grafiekvenster kan instellen

Ontdek de instellingen van het grafiekvenster: automatische instelling, orthonormaal, navigeren…

Hoe bereken je f(x) voor een gegeven punt op de grafiek?

Ontdek hoe je f(x) kan berekenen voor een gegeven punt, met een handigheidje om tijd te winnen.

Hoe je het snijpunt kan vinden tussen twee grafieken

Ontdek hoe je snijpunten kan vinden. De coördinaten van het snijpunt verschijnen onderaan het scherm.

Hoe je een origineel kan opzoeken voor een functie

Ontdek hoe je het origineel kan berekenen op het grafiek tabblad. Bijbehorende gegevens staan onderaan het scherm.

Het minimum en het maximum vinden van een functie

Ontdek hoe je het minimum en het maximum kan vinden. Bijbehorende gegevens staan onderaan het scherm.


Meer weten?

Voor meer informatie over de Functies applicatie hebben we een aparte sectie gemaakt in de gebruikshandleiding van de NumWorks rekenmachine.