Instellingen

Hoekmaat

Als je Graden kiest, worden alle argumenten van de goniometrische functies beschouwd als zijnde in graden en de resultaten van inverse goniometrische functies worden uitgedrukt in graden.

Als je Radialen kiest, worden alle argumenten van de goniometrische functies beschouwd als zijnde in radialen en de resultaten van de inverse goniometrische functies worden uitgedrukt in radialen.

Kies je voor Decimale graden, dan worden alle argumenten van de goniometrische functies beschouwd als zijnde in decimale graden en geven de inverse goniometrische functies resultaten uitgedrukt in decimale graden.

De eenheid van de hoeken wordt in de bovenste balk van het scherm weergegeven als grad, rad of gon.

Resultaat formaat

Als je Decimaal kiest, worden de numerieke waarden weergegeven volgens de standaardinstellingen van de rekenmachine, zodat ze zo geschikt mogelijk zijn voor elke toepassing.

Als je kiest voor Wetenschappelijk, worden de numerieke waarden in wetenschappelijke vorm weergegeven. Een wet-indicator verschijnt dan in de bovenste balk van het scherm om aan te geven dat je resultaten in wetenschappelijke notatie worden weergegeven.

Als je kiest voor Engineering, worden de numerieke waarden in technische vorm weergegeven. Een eng indicator verschijnt dan in de bovenste balk van het scherm om aan te geven dat je resultaten worden weergegeven in engineering notatie.

Je kunt het aantal weer te geven cijfers voor de resultaten kiezen in de sectie Significante cijfers. Het maximum aantal cijfers dat kan worden weergegeven is 14.

Schrijfformaat

Je kunt de bewerkingsmodus van wiskundige uitdrukkingen kiezen: in één (lineair) of in twee dimensies (natuurlijk).

Complex formaat

Als je Reëel kiest, worden complexe resultaten niet weergegeven.

Als je kiest voor a+iba+ib, worden complexe resultaten in cartesische vorm weergegeven.

Als je reiθre^{i \theta} kiest, worden complexe resultaten in polaire vorm weergegeven. In dit geval wordt het argument in de exponentiële vorm altijd in radialen gegeven, zelfs als de hoekeenheid is ingesteld op Graden.

Helderheid

Je kunt de helderheid van het scherm aanpassen met behulp van de richtingtoetsen.

Python lettergrootte

Om de lettergrootte te veranderen die gebruikt wordt in de Python-applicatie (editor en shell).

Taal

Je kunt kiezen tussen Engels, Frans, Nederlands, Portugees, Italiaans, Duits en Spaans.

Land

Hier kan de instelling van het land van de rekenmachine worden gewijzigd. Er kan gekozen worden tussen Duitsland, Canada, Spanje, Verenigde Staten, Frankrijk, Internationaal, Italië, Nederland, Portugal en Verenigd Koninkrijk.

Examenstand

De examenstand activeren

Selecteer Examenstand in de applicatie Instellingen en druk vervolgens op ok.

Er verschijnt een knop Activeer de NL Examenstand. Druk op ok om de examenstand te activeren.

Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de activering van de examenmodus de gegevens zal wissen. Kies Bevestig en druk op ok.

De examenstand is nu geactiveerd op de rekenmachine.

Wat gebeurt er als de examenstand wordt geactiveerd?

Als je de examenstand inschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist:

 • Rekengeschiedenis
 • Variabelen
 • Functielijst
 • Statistische reeksen
 • Python-scripts
 • Enzovoort.

Voor de Nederlandse examenstand zijn er extra beperkingen:

 • De Python applicatie is niet beschikbaar
 • De Elementen applicatie is niet beschikbaar
 • Exacte resultaten worden niet weergegeven voor goniometrische en wortelberekeningen
 • Aanvullende resultaten zijn niet beschikbaar
 • Er kan niet met eenheden gewerkt worden

Wanneer de examenstand actief is, verschijnt er een klein symbool van een examenhoedje in de gele balk bovenaan het scherm. Naast dit symbool staan de letters NL. De LED knippert oranje (bijna geel) licht voor de Nederlandse examenstand.

De examenstand deactiveren

Je kunt de examenstand alleen deactiveren door de rekenmachine via een USB-kabel op een computer aan te sluiten. Zodra je het apparaat aansluit, verschijnt er een bericht met de vraag of je de examenstand wilt afsluiten. Kies Bevestig en druk op ok.

Je bevindt je niet langer in de examenstand: het symbool Examenstand verdwijnt van het scherm en het LED-lampje stopt met knipperen.

Over deze rekenmachine

Dit scherm geeft je toegang tot het softwareversienummer dat op je rekenmachine is geïnstalleerd en het serienummer van je apparaat.

Reset de rekenmachine

Met de knop Reset de rekenmachine kan de rekenmachine opnieuw opgestart worden alsof de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat wordt gedrukt. Alle gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen worden gewist en de rekenmachine wordt volledig gereset.