Naleving, veiligheid en milieu

Overeenstemming

De NumWorks-calculator voldoet aan de richtlijnen:

 • 2009/125/EC (ecologisch ontwerp)
 • 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit)
 • 2011/65/EU (RoHS)

Normaal gebruik van het product

De NumWorks-calculator bevat elektronische componenten en een batterij. Ze zijn gevoelig voor vocht en stof, wat storingen kan veroorzaken. Om uw veiligheid te waarborgen en om een langere levensduur van het product mogelijk te maken, dient u ervoor te zorgen dat:

 • giet geen vloeistof op de rekenmachine en gebruik deze met droge handen.
 • Gebruik de USB-poort alleen met een USB-C kabel en forceer de USB-poort niet.
 • Houd de rekenmachine niet niet in een vochtige omgeving.
 • Stel de rekenmachine niet bloot aan stof.
 • Vermijd grote temperatuurschommelingen die condensatie in het product veroorzaken. Blaas, om dezelfde reden, niet in de USB-aansluiting.

Overweeg ook om de helderheid van het scherm aan te passen om zo de belasting van de ogen te verminderen.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

De rekenmachine bevat een lithium-ionbatterij. De oplaadtijd van de lege batterij is ongeveer 4 uur.

Om het risico op brand, brandwonden of explosies te beperken, moet u dit zeker doen:

 • Vermijd hevige schokken die de batterij kunnen beschadigen.
 • Gebruik het product niet als de batterij beschadigd is.
 • Doorboor, of plet de batterij niet.
 • Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen (vermijd het langdurig in de zon te laten liggen, op een radiator, …).
 • Gooi de batterij niet in het vuur.
 • Stel de batterij niet bloot aan vloeistof.
 • Sluit de stroomdraden van de batterij niet aan op elkaar: kortsluiting kan een explosie veroorzaken.

Als het product oververhit raakt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Als hij was opgeladen, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met NumWorks support.

Als de batterij lekt, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met NumWorks Support. Als er contact is met de huid of de ogen, spoel dan met veel water en neem contact op met een EHBO-arts.

Vervang de batterij niet.

Milieu

Voorzorgsmaatregelen om het energieverbruik van het product te beperken

Let op!

In de examenstand moet een LED branden. Daarom verbruikt het meer energie. De batterij van uw rekenmachine kan sneller leeg raken als deze stand wordt geactiveerd.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, raden wij u aan de helderheid van het display te verlagen en de rekenmachine uit te schakelen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Om het stroomverbruik van uw rekenmachine te verminderen, raden wij u aan de stekker uit het stopcontact te halen nadat de batterij volledig is opgeladen.

Rekenmachine uit gebruik nemen

Elektronische apparatuur bevat mogelijk stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Het doorkruisde vuilnisbak symbool op de achterkant van het product geeft aan dat het product en de batterij niet bij het huishoudelijk afval of in de verschillende gescheiden afvalbakken mogen worden weggegooid. Om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt behandeld, moet het worden gestort in het afvalverwerkingscentrum of op een geschikt inzamelpunt.

Recycling van verpakkingen

Onze verpakkingen worden selectief gesorteerd. De kartonnen doos en de bijsluiter zijn recycleerbaar en kunnen in een papierbak worden weggegooid. De plastic folies worden bij het huishoudelijk afval weggegooid.