Wiskundige uitdrukkingen op natuurlijke wijze invoeren

Het is mogelijk om de natuurlijke schrijfwijze te selecteren in het Schrijfformaat menu van de Instellingen applicatie.

Selectie van natuurlijk formaat in de Instellingen applicatie

De natuurlijke schrijfwijze maakt het mogelijk uitdrukkingen te schrijven zoals ze op papier zouden zijn, in het bijzonder: breuken, matrices, subscripts en exponenten, absolute waarde, etc.

Natuurlijk schrijven van diverse wiskundige uitdrukkingen

Regelnummering in de Python tekstverwerker

De regels in de Python editor zijn nu genummerd. De fouten die door de console worden geretourneerd kunnen zo snel worden geïdentificeerd.

Regels zijn genummerd in Python applicatie

En verder…

  • De instelling voor de helderheid van het scherm blijft behouden als de rekenmachine wordt aangesloten.
  • De weergave van het serienummer van het toestel is gewijzigd.

Speciale dank

Wij danken de mensen die hebben bijgedragen aan deze update: Jean-Baptiste Boric en Claire Savinas.