Aanvullende resultaten in de Rekenen applicatie

Door bij bepaalde berekeningen omhoog te gaan in de rekengeschiedenis worden er drie puntjes zichtbaar rechts van het resultaat. Dit menu geeft toegang tot de bijbehorende aanvullende resultaten.

Wanneer het resultaat een geheel getal is geeft de rekenmachine de volgende aanvullende resultaten: hexadecimaal, binair en de ontbinding in factoren wanneer dit relevant is.

Aanvullende resultaten voor gehele getallen

Wanneer het resultaat een breuk is geeft de rekenmachine de volgende aanvullende resultaten: gemengde breuk en de geheeltallige deling van de teller door de noemer.

Aanvullende resultaten voor breuken

Wanneer het resultaat of de invoer de vorm heeft van sin(x) of cos(x), dan geeft de rekenmachine de volgende aanvullende resultaten: hoek, cosinus en sinus waarden en een representatie van de eenheidscirkel.

Aanvullende resultaten voor cosinus en sinus

Wanneer het resultaat een complex getal is, geeft de rekenmachine de volgende aanvullende resultaten: absolute waarde, argument, reële deel, imaginaire deel en een representatie van het complexe vlak.

Aanvullende resultaten voor complexe getallen

Eenheden in de Rekenen applicatie

Het is nu mogelijk eenheden te gebruiken in berekeningen. De eenheden worden voorafgegaan door het symbool _.

Kracht berekenen met eenheden

De Eenheden sectie in het Toolbox menu bevat alle beschikbare eenheden.

Eenheden sectie in de toolbox

Het resultaat van de berekening wordt weergegeven met de meest relevante eenheid mogelijk.

Berekeningen met eenheden tonen het resultaat met de meest relevante eenheid

Eenheden converteren kan via de pijl op de toets sto →, welke ingevoerd kan worden door eerst te drukken op shift en vervolgens op .

Conversie van eenheden in de Rekenen applicatie

Veel nieuwe functies in de Python applicatie

Het selecteren van (een deel van) een tekst kan door de shift toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd de Pijl naar links of Pijl naar rechts toetsen gebruiken om het vervolgens te kunnen kopiëren en plakken.

Uitgebreide selectie van een tekst in Python

Het is nu mogelijk om functies te gebruiken van matplotlib.pyplot in Python. Deze module stelt functies ter beschikking voor het tekenen van grafieken, spreidingsdiagrammen en histogrammen.

Voorbeelden van grafieken geplot met matplotlib

Gebruik de nieuwe module ion om spelletjes te programmeren: de functie keydown() geeft aan of de toets in het argument al dan niet is ingedrukt.Klik hier om een voorbeeld te bekijken.

Keydown() functie in de Toolbox van de Python applicatie

Om de leesbaarheid te verbeteren kan nu de lettertype grootte voor Python worden ingesteld in de Instellingen applicatie.

Klein lettertype voor de Python applicatie

Profiteer nu ook van een verdubbeling van de opslagruimte voor jouw Python scripts.

En verder…

Het is nu mogelijk om de Fisher kansverdeling te gebruiken in de Kansrekenen applicatie.

Fisher's kansverdeling beschikbaar in de Kansrekenen applicatie

De Vergelijking applicatie geeft een bericht weer wanneer variabelen die door de gebruiker zijn aangemaakt worden genegeerd.

Bericht vooraf gedefinieerde variabele

Wanneer de examenstand is geactiveerd verschijnt er in het Examstand menu in de Instellingen applicatie een uitleg hoe de examenstand kan worden verlaten.

Wanneer de examenstand is geactiveerd, verschijnt er een bericht met uitleg over hoe deze kan worden uitgeschakeld
  • Het model dat wordt gebruikt voor machts- en goniometrische regressies is nu consistent met het model dat in andere wiskundesoftware wordt gebruikt.
  • De beweging van de cursor op een curve wordt sneller als de richtingstoets lang wordt ingedrukt.
  • Scrollen door tabellen met waarden gaat sneller.
  • Uitdrukkingen van het type y(x) worden nu begrepen als vermenigvuldigingen wanneer y niet gedefinieerd is als een functie.
  • De volgende functies zijn toegevoegd aan het catalogusmenu van de Toolbox in de Python applicatie: list.append(x), list.clear(), list.count(x), list.index(x), list.insert(i,x), list.pop(i), list.remove(x), list.reverse() en list.sort().
  • Een voorbeeld script parabola.py is toegevoegd aan de Python applicatie scipt lijst. Om het figuur te tekenen kan het commando simulation() worden gebruikt.

Speciale dank

Wij danken de personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze update: Alexandre André, Adrien Bertrand, Jean-Baptiste Boric, Lionel Debroux, Joachim Le Fournis en Neven Sajko.