Tekenen van kegelsneden en ongelijkheden

De Functies applicatie biedt nu de mogelijkheid om uitdrukkingen toe te voegen op basis van voorgedefinieerde templates. Functies, vergelijkingen van lijnen en kegelsneden, polaire en parametrische krommen, en ongelijkheden kunnen worden toegevoegd.

Om een uitdrukking toe te voegen, volstaat het om Element toevoegen te selecteren. Druk vervolgens op OK en kies een template. Met het template Leeg kan een uitdrukking naar wens ingevoerd worden.

Stappen om een item toe te voegen aan de uitdrukkingenlijst van de Functies applicatie

Het is dus mogelijk om kegelsneden, oppervlakken gedefinieerd door ongelijkheden, cartesische vergelijkingen van lijnen, polaire en parametrische krommen te tekenen.

Verschillende soorten krommen

Voor cartesische vergelijkingen van lijnen, geeft het menu met de drie puntjes rechts van de uitdrukking de helling en het snijpunt met de y-as.

Verkrijgen van informatie over een lijn

Voor kegelsneden geeft het menu met de drie puntjes rechts van de uitdrukking informatie zoals de excentriciteit, de halve lange as, de halve korte as, …

Verkrijgen van informatie over een kegelsnede

Statistische toetsen en betrouwbaarheidsintervallen

Met de Kansrekenen applicatie kunnen nu statistische toetsen worden uitgevoerd en betrouwbaarheidsintervallen worden berekend.

Wanneer de applicatie wordt geopend, kan nu gekozen worden om kansen te berekenen, statistische toetsen uit te voeren of betrouwbaarheidsintervallen te berekenen.

Hoofdmenu van de Kansrekenen applicatie

Met het onderdeel Toetsen is het mogelijk om statistische toetsen uit te voeren op proporties of gemiddelden. Het is ook mogelijk om Chi-kwadraat toetsen uit te voeren.

De sectie Toetsen gebruiken

Met het onderdeel Intervallen is het mogelijk betrouwbaarheidsintervallen te berekenen voor een proportie, een gemiddelde, een verschil van twee proporties en een verschil van twee gemiddelden.

De sectie Intervallen gebruiken

En verder…

Deze versie biedt ook vele andere verbeteringen.

Natuurkundige constanten zijn nu beschikbaar in de toolbox.

Constanten in de toolbox

De toolbox opent nu naar de laatst gebruikte functie.

Bij het berekenen van een integraal in de Functies applicatie, past het venster zich dynamisch aan het berekeningsinterval aan.

Het venster wordt aangepast aan de berekening van de integraal.

Het is nu mogelijk om de rekenmachine te resetten vanuit de Instellingen applicatie.

Reset de rekenmachine vanuit Instellingen
  • De rekengeschiedenis in de Rekenen applicatie kan worden gewist door Shift en vervolgens Backspace in te drukken wanneer de cursor in de bewerkingsbalk staat.
  • Radialen zijn nu de standaard hoekmaat.
  • Eenheden worden nu ondersteund in berekeningen met : abs(), floor(), ceil(), round() en sign().
  • De uitlijning van superscripts en subscripts is gewijzigd.
  • Een nieuwe examenstand voor het Internationaal Baccalaureaat (beschikbaar wanneer het gekozen land 'Internationaal' is) en een 'press-to-test' examenstand (beschikbaar wanneer het gekozen land 'Verenigde Staten' is) zijn nu beschikbaar.