Een tweedegraads vergelijking oplossen

Ontdek hoe je een tweedegraads vergelijking kan oplossen, met reële of complexe oplossingen.

Hoe je een stelsel van vergelijkingen kan oplossen

Ontdek hoe je een stelsel van vergelijkingen kan invoeren, en de oplossingen kan krijgen van het stelsel.

Een vergelijking zonder template invoeren

Ontdek hoe je een vergelijking zonder template kan invoeren, met het voorbeeld ln(x).


Meer weten?

Voor meer informatie over de Vergelijking applicatie hebben we een aparte sectie gemaakt in de handleiding van de NumWorks rekenmachine.