Vergelijkingen applicatie

Met deze app kun je vergelijkingen en lineaire stelsels oplossen. Dit kan in een exacte of benaderde vorm.

Vergelijkingen

Aan de slag

Een vergelijking invoeren

Zodra de app geopend is kan er meteen een vergelijking ingetypt worden. Druk op ok om een een menu te openen met daarin verschillende vergelijkingstemplates, deze kunnen vervolgens gewijzigd worden.

Je kunt elke willekeurige kleine letter als onbekend gebruiken: druk op alpha en vervolgens op een letter om deze in te voeren of druk op de toets xnt om de letter x in te voeren.

Bevestig door op ok te drukken zodra de vergelijking is ingevoerd.

Om het = teken in te voeren, druk op shift en vervolgens op pi. Als je bevestigt zonder een = teken in je vergelijking te zetten, wordt deze automatisch toegevoegd.

Oplossingen van vergelijkingen

Om de oplossingen van de vergelijking te krijgen, selecteer de knop Vergelijking oplossen onderaan het scherm en druk op ok.

Tweede- en derdegraadsvergelijkingen

Als de ingevoerde vergelijking een tweede- of derdegraadsvergelijking is, worden de oplossingen automatisch in een exacte vorm gegeven.

De tabel geeft ook de waarde van de discriminant weer.

Normale gevallen

Over het algemeen worden oplossingen numeriek berekend en wordt de waarde ervan benaderd.

Wanneer je op de knop Vergelijking oplossen drukt, vraagt de applicatie om een interval in te stellen waarin de oplossing wordt gezocht.

Stel de waarden van Xmin en Xmax in en druk op de knop Vergelijking oplossen.

Als er te veel oplossingen zijn dan geeft de rekenmachine alleen de eerste tien weer.

Een stelsel van vergelijkingen oplossen

Een stelsel van vergelijkingen invoeren

Om een stelsel in te voeren, ga je op dezelfde manier te werk. Als je een tweede vergelijking toevoegt, toont de app de vergelijkingen als een stelsel.

Je kunt opnieuw elke kleine letter als onbekend gebruiken.

Er kunnen maximaal 6 vergelijkingen worden toegevoegd.

Oplossingen van stelsels

De applicatie lost lineaire stelsels op met reële of complexe coëfficiënten.

Om de oplossingen te krijgen, selecteer de knop Stelsel oplossen onder aan het scherm en druk op ok.

De applicatie geeft vervolgens de oplossingen in exacte vorm. Ook wordt er aangegeven als er een oneindig aantal oplossingen zijn of als er geen oplossing is.

Wanneer een lineair stelsel oneindig veel oplossingen heeft, geeft de rekenmachine de Geparametriseerde vorm van de oplossingen.