Elementen

Open de applicatie Elementen door de app te selecteren met behulp van de richtingstoetsen. Druk vervolgens op de ok knop om de applicatie te openen. Deze applicatie bevat een periodiek systeem van elementen.

Aan de slag

Een element vinden

De richtingstoetsen kunnen gebruikt worden om door de tabel van elementen te navigeren. Het is ook mogelijk om een element in de tabel te vinden door de naam van het element of het atoomnummer in te typen.

Een element bekijken

Boven de elementen tabel zijn de volgende gegevens te zien van het geselecteerde element: de naam, het symbool, het atoomnummer en het massagetal. De legenda onderaan het scherm laat zien in welke groep dit element hoort.

Door op ok of exe te drukken kun je de informatie van het geselecteerde element bekijken. Hier zul je de volgende eigenschappen vinden:

 • Atoomnummer
 • Massagetal
 • Molaire massa
 • Elektronenconfiguratie
 • Elektronegativiteit
 • Reeks
 • Atoomstraal
 • Toestand
 • Smeltpunt
 • Kookpunt
 • Massadichtheid
 • Affiniteit
 • Ionisatie

De weergave wijzigen

De weergave van de elemententabel kan gewijzigd worden om verschillende eigenschappen te bekijken. De legenda onderaan het scherm toont de waarde van de geselecteerde eigenschap voor het geselecteerde element. Standaard worden de elementen weergegeven per groep: Alkalimetalen, Aardalkalimetalen, Overgangsmetalen, enz.

Andere weergaven zijn:

 • s/p/d/f blokken
 • Metalen
 • Molaire massa
 • Elektronegativiteit
 • Smeltpunt
 • Kookpunt
 • Atoomstraal