Vergelijkingen applicatie

Met deze app kun je vergelijkingen en lineaire stelsels oplossen. De oplossingen worden in een exacte of benaderde vorm gegeven overeenkomstig de vergelijking.

Op het eerste scherm kan er gekozen worden tussen Vergelijkingen (het oplossen van vergelijkingen) en Financieel (het doen van financiële berekeningen).

Vergelijkingen

Een vergelijking oplossen

Een vergelijking invoeren

Wanneer je de app opent, drukt je op ok om een vergelijking toe te voegen. Er wordt een menu geopend met daarin voorgestelde vergelijkingstemplates die je vervolgens kunt wijzigen. Indien je geen gebruik wenst te maken van een template, kies dan Leeg.

Voer je vergelijking in het tekstveld onder aan het scherm in. Je kunt elke willekeurige kleine letter als onbekend gebruiken: druk op alpha en vervolgens op een letter om deze in te voeren of druk op de toets xnt om de letter x in te voeren.

Bevestig door op ok te drukken zodra je je vergelijking hebt ingevoerd.

Om het = teken in te voeren, druk je op shift en vervolgens op pi. Als je bevestigt zonder een = teken in je vergelijking te zetten, wordt het automatisch toegevoegd.

Oplossingen van vergelijkingen

Om de oplossingen van de vergelijking te krijgen, selecteer je de knop Vergelijking oplossen onderaan het scherm en druk je op ok.

Tweede- en derdegraadsvergelijkingen

Als de ingevoerde vergelijking een tweede- of derdegraadsvergelijking is, worden de oplossingen automatisch in een exacte vorm gegeven.

De tabel geeft ook de waarde van de discriminant weer.

Normale gevallen

Over het algemeen worden oplossingen numeriek berekend en wordt de waarde ervan benaderd.

Wanneer je op de knop Vergelijking oplossen drukt, vraagt de applicatie om een interval in te stellen waarin de oplossing wordt gezocht.

Stel de waarden van Xmin en Xmax in en druk op de knop Vergelijking oplossen.

Als er te veel oplossingen zijn, geeft de rekenmachine alleen de eerste tien weer.

Een stelsel van vergelijkingen oplossen

Een stelsel van vergelijkingen invoeren

Om een stelsel in te voeren, ga je op dezelfde manier te werk. Als je een tweede vergelijking toevoegt, toont de app de vergelijkingen als een stelsel.

Je kunt opnieuw elke kleine letter als onbekend gebruiken.

Er kunnen maximaal 6 vergelijkingen worden toegevoegd.

Oplossingen van stelsels

De applicatie lost lineaire stelsels op met reële of complexe coëfficiënten.

Om de oplossingen te krijgen, selecteer je de knop Stelsel oplossen onder aan het scherm en druk je op ok.

De applicatie geeft vervolgens de oplossingen in exacte vorm. Ook wordt er aangegeven als er een oneindig aantal oplossingen zijn of als er geen oplossing is.

Financieel

In het gedeelte voor financiële berekeningen kan de enkelvoudige of samengestelde interest worden berekend. Bepaal de parameter die opgelost moet worden en voer vervolgens de benodigde gegevens in zodat de rekenmachine de gezochte waarde kan berekenen.

  • Kies Enkelvoudige interest of Samengestelde interest
  • Kies de parameter die berekent moet worden
  • Voer de bekende waarden in om de berekening uit te voeren
  • Kies tenslotte Bevestig om de berekening op te lossen