Verbeterde nauwkeurigheid van de berekening

De getallen die door de rekenmachine worden gebruikt, voorheen weergegeven door zwevendekommagetallen, zijn nu voorzien van dubbele precisie. Het aantal significante cijfers is dus verdubbeld en de berekeningen zijn nauwkeuriger.

Python (beta-versie)

De beta-versie van Python is nu beschikbaar, welke het mogelijk maakt om een script te schrijven en runnen. Dit is een testversie en sommige functies zijn misschien niet beschikbaar.

Rekenen applicatie

 • Automatische invoeging van ans voor sto.
 • Toevoeging van floor en ceiling symbolen.
 • Correctie van enkele undef resultaten voor complexe getallen.
 • Imaginaire uitkomst bij het berekenen van wortels van negatieve getallen.

Kansrekenen applicatie

 • Hanteren van P(X=a) berkeningen in de discrete verdelingen van de Kansrekenen applicatie.
 • Verwerking van de inverse normale berekening van de vorm P(mu-a≤X≤mu+a)=p.

Instellingen applicatie

 • Scherm helderheid aanpassen. Gebruik de linker en rechter richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen.
 • Het serienummer is gemakkelijk te achterhalen.

En verder…

 • Snelkoppelingen shift rechts of shift links verplaatst de cursor naar het begin of einde van de tekstregel.
 • Beter algoritme voor de integraal.
 • Verholpen gedrag van de x,n,t knop bij sum, product, diff en int.
 • Wanneer alpha modus is vergrendeld, het drukken op shift schakelt tussen hoofd- en kleine letters.
 • Correctie van de berekening van machten van 0.
 • Verbetering van de faculteit functie.
 • Juiste behandeling van de matrixgrootte bij transponeren, mutipliceren en bepalen van de inverse.
 • Correctie van de machtsfunctie voor negatieve getallen.
 • Verbeterde nauwkeurigheid in berekeningen.
 • Toevoeging van de standaardafwijking van de steekproef in de Statistiek applicatie.
 • De grootte van de x / n kolommen in de Functies/Rijen applicaties is gereduceerd om de kolomwaarden van twee functies / rijen te kunnen lezen.

Speciale dank

Wij danken de mensen die hebben bijgedragen aan deze update: Ian Abbott, Adrien Bertrand, TJ Horner, Damien Nicolet, Jacob Young, Dean Blackketter, Jean-Baptiste Boric, Michael Davis, Marc Lagrange en Matt Waltz.