Nieuwe applicatie: Python

 • Integratie van een interactieve console.
 • Mogelijkheid om terug te gaan in de console geschiedenis en een commando te kopiëren met de OK knop.
 • Interface in de vorm van een lijst van scripts met optieknoppen en een console-toegangsknop.
 • Mogelijkheid om een script te importeren in de console.
 • Mogelijkheid om meerdere scripts toe te voegen.
 • Mogelijkheid om een script een naam te geven / te hernoemen.
 • Mogelijkheid om een script te verwijderen.
 • Mogelijkheid om de automatische import van scripts in de console in te stellen.
 • Een snelkoppeling toegevoegd in de opties om een enkel script in de console te draaien.
 • Automatische inspringing.
 • Toevoeging van een snelmenu en een catalogus die beschikbaar is via de Toolbox knop.
 • Mogelijkheid om de alfabetische toetsen te gebruiken als sneltoetsen om te navigeren in de catalogus.
 • Integratie van de modules math, cmath and kandinsky.
 • Weergave van details van fouten in de console.
 • De var toets geeft een lijst met functies en variabelen die in de scripts van de gebruiker zijn gedefinieerd.

Exacte berekeningen

 • Sommaties en producten: factorisatie van uitdrukkingen van het type ax+bx, distributie van producten, herleiding van sommen tot dezelfde noemer.
 • Breuken: simplificatie van breuken tot gereduceerde vorm.
 • Machten: simplificatie van uitdrukkingen van het type (a^x)(a^y) en (a^x)(b^x), ontwikkeling van (abc…)^r.
 • Wortels: simplificatie na ontbinding in priem factoren, eliminatie van ééntermen en tweetermen in de noemer van breuken.
 • Goniometrie: Goniometrische functies van gangbare hoeken (0, pi, pi/2, pi/3, pi/4, pi/5, pi/6, pi/8, pi/10, pi/12) en de inverse daarvan, vereenvoudiging van hoeken met behulp van pariteit en goniometrie formules om een maat tussen 0 en pi / 2 te geven, simplificatie van sin/cos als tan, pariteit van inverse goniometrische functies en integratie van formules van het type arccos(cos).
 • Logaritme en exponentieel: simplificatie van functies samengesteld met ln en exp, formules van het type ln(ab), ln(a^x) of exp(a)*exp(b).
 • Berekeningen met gehele getallen: berekeningen op willekeurig grote gehele getallen (weergave beperkt tot 100 cijfers), met name voor faculteiten, combinaties, ...
 • Complexe getallen: Machten van i, simplificaties van uitdrukkingen van het type exp(iPi*x).
 • De resultaten worden in exacte en benaderende vorm weergegeven en alleen benaderd als de uitdrukking al is gereduceerd of als de vereenvoudiging niet wordt ondersteund.
 • Gebruik van exacte berekeningen in andere applicaties op de rekenmachine om afrondingsfouten met zwevendekommagetallen te vermijden: de resultaten worden echter bij benadering gegeven.

En verder…

 • In Instellingen, kies het aantal cijfers dat in de resultaten wordt weergegeven (van 1 tot 14).
 • Alle significante cijfers ophalen wanneer een resultaat naar de rekengeschiedenis wordt gekopieerd.
 • Het vermenigvuldigingssymbool bij het bewerken en weergeven van wiskundige uitdrukkingen is gewijzigd.
 • Geef Kansrekenen resultaten voor intervallen P(a<X<b).

Speciale dank

Wij danken de mensen die hebben bijgedragen aan deze update: Ian Abbott, Damien Nicolet, Jacob Young.