Verbeterde Rijen applicatie

 • Het is nu mogelijk om rijen als een functie van elkaar te definiëren: de termen die kunnen worden gebruikt zijn in de Toolbox terug te vinden.
 • Toevoeging van de keuze van de eerste termindex in de instellingen van de rij.

Verbeterde Functies applicatie

 • Nieuw menu voor berekeningen beschikbaar door op OK te drukken wanneer de cursor op een grafiek staat.
 • Bereken het minimum of maximum.
 • Zoek de nulpunten.
 • Zoek snijpunten van de grafieken.
 • Bereken een integraal.
 • Bepaal de vergelijking van de raaklijn.
 • Wijziging van de cursorafbeelding.
 • Verbeterde graphics van het grafiekvenster.

Verbeterde Python applicatie

 • Random module. De volgende functies zijn toegevoegd aan de Toolbox : getrandbits, seed, randrange, randint, choice, random, uniform.
 • Toevoeging van input(), min(), max(), list[m:n], en het ' karakter.

Verbeterde Kansrekenen applicatie

 • Het is nu mogelijk om alle resultaten te selecteren en kopiëren.
 • Verbeterde nauwkeurigheid van de resultaten.
 • Tekstvelden zijn nu dynamisch en passen bij de tekst die ze bevatten.
 • Gebruik van de error-functie en de inverse error-functie voor de normale verdeling.

Nieuwe functies in de Toolbox

 • factor(n) : ontbinding in factoren.
 • random() : willekeurig getal tussen 0 en 1.
 • randint(a,b) : willekeurige integer tussen a en b.

Verbeterde Rekenen applicatie

 • Ontwikkeling van de machten van veeltermen (a+b+c+…)^n.
 • Het symbool Ans wordt nu vervangen door de exacte wiskundige uitdrukking.
 • Simplificatie van logaritmes met grondtal a.
 • Het toevoegen van het gelijkheidsteken tussen een uitdrukking en de exacte decimale waarde in de resultaten.

En verder…

 • De uitlijning van exponenten gecorrigeerd.
 • Bug verholpen in het instellen van het aantal significante cijfers.
 • Bug verholpen voor de functie inverse(x).
 • Verbeterde prestaties van de rekenmachine.
 • Bug in de afgeleide van de absolute waarde opgelost, berekening van de afgeleide verbeterd.
 • In het startmenu, op de Home knop of de Terug knop te drukken wordt de Rekenen applicatie geselecteerd.

Speciale dank

Wij danken de mensen die hebben bijgedragen aan deze update: Adrien Bertrand, Jean-Baptiste Boric, Yoann Dupas, Max Lekeux, Damien Nicolet, Jacob Young.