Verhoging van opslagruimte Python

De grootte van de opslagruimte voor Python scripts is verviervoudigd.

Het is mogelijk om de beschikbare opslagruimte op de rekenmachine te bekijken via: my.numworks.com/python/calculator.

Herschrijven van rekenalgoritme

Het gehele rekenalgoritme is herschreven. Talrijke verbeteringen komen hieruit voort, waaronder:

  • De verwerking van nieuwe berekeningen op complexe getallen (hyperbolische goniometrie, logaritmes, inverse goniometrie,…).
  • Het hanteren van het inf symbool.
  • Het hanteren van geheugen foutmeldingen.
  • De juiste hantering van significante cijfers gekozen in de Instellingen applicatie.
  • Simplicificatie van logaritmes volgens het gebruikte grondtal.

Verbeterde Instellingen app

Voor de secties Hoekmaat, Resultaatformaat, Schrijfformaat en Complex formaat, de naam van de parameter is gekoppeld aan een visueel voorbeeld.

En verder…

  • In Python, functienamen voorafgegaan door een underscore zullen niet langer verschijnen in het var menu.
  • Een bug opgelost die verband hield met het gebruik van het symbool = in het resultaten overzicht.

Speciale dank

Wij danken de mensen die hebben bijgedragen aan deze update: Rémy Da Costa Faro.