Verbeterde hantering van variabelen

Deze update bevat veel verbeteringen in het hanteren van variabelen.

De functies die zijn gedefinieerd in de Functies applicatie kunnen nu gebruikt worden in andere applicaties.

De functies die zijn gedefinieerd in de Functies applicatie zijn beschikbaar in andere applicaties

Het menu van de var toets is derhalve gewijzigd. De Functies sectie bevat alle functies uit de Functies applicatie en de Uitdrukkingen sectie bevat de numerieke en matrixvariabelen.

De functies die zijn gedefinieerd in de Functies toepassing zijn beschikbaar in het variabelen menu

Het is mogelijk om samengestelde functies te definiëren door de naam van reeds bestaande functies te gebruiken.

Functies samengesteld met andere functies

Het is nu ook mogelijk om een functie te definiëren vanuit de Rekenenapplicatie. De functie wordt dan toegevoegd aan de lijst in de Functies applicatie.

Een functie definiëren vanuit de Rekenen applicatie

Namen van variabelen (uitdrukkingen of functies) kunnen vrij worden gekozen met behulp van de tekens: a...z, A...Z, 0...9 en _. De naam van een variabele kan niet met een getal beginnen en mag niet meer dan 7 tekens bevatten.

Variable names

Het is mogelijk om een functie te hernoemen vanuit de Functies applicatie door de naam te selecteren van de functie en op de OK toets te drukken.

Een functie hernoemen in de Functies applicatie
  • Het aantal functies dat de lijst van functies kan bevatten, is niet langer beperkt tot een bepaald aantal.
  • De volgende Toolbox functies accepteren een extra argument: diff(), int(), sum(), prod(). Het is dus mogelijk om aan te geven ten opzichte van welke variabele men afleidt, integreert, …

En verder…

In de Python applicatie, de functies float() en eval() zijn toegevoegd aan de catalogus.

De functie float () en eval () zijn beschikbaar in de catalogus

log(x,10) wordt automatisch omgezet in log(x).

De functie log (x, 10) is vervangen door log (x)
  • In de Rekenen applicatie, als het resultaat van de benadering van de exacte waarde gelijk is aan undef, dan wordt deze niet langer weergegeven.
  • In de Python applicatie, is het nu mogelijk om de time module te importeren en de functies sleep() en monotonic() te gebruiken.
  • Het aantal Python scripts is niet langer beperkt in aantal.
  • De software bevat een nieuwe parser.
  • Het tekenen van de simulator gebeurt nu in real time voor het gebruik van de kandinsky module in Python.
  • In de Statistiek applicatie, een bug in de weergave van het raster voor histogrammen is verholpen.
  • In de Regressie applicatie, een bug in het selecteren van de cellen in de tabel van het Stats tabblad is verholpen. De cellen zijn ook vergroot.

Speciale dank

Wij willen de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze update: Jean-Baptiste Boric, Lionel Debroux en Damien Nicolet.