Polaire en parametrische krommen

In de Functies applicatie kunnen nu polaire en parametrische krommen worden geplot.

Selecteer de naam van de functie en druk op OK om het gewenste type kromme te kiezen.

Kiezen voor het type kromme: polair of parametrisch

Voor een polaire kromme, voer een uitdrukking in die het karakter θ bevat met behulp van de x,n,t toets van de rekenmachine. Plot vervolgens de kromme!

Invoeren van een polaire grafiek en het plotten van de kromme

Voor een parametrische kromme wordt een 2x1 matrix gebruikt. Het karakter t kan ook worden ingevoerd met behulp van de x,n,t toets.

Invoeren van een parametrische grafiek en het plotten van de kromme

Standaard zijn de definitieverzamelingen voor polaire en parametrische types [0,2π].

Om het domein te veranderen, selecteer de naam van de functie en ga naar de Domein sectie.

Aanpassen van het domein

Door het domain van de functie aan te passen kunnen stuksgewijs gedefinieerde functies worden getekend.

Invoeren van een stuksgewijs gedefinieerde functie en het plotten van de kromme

En vele andere functionaliteiten…

Berekeningen met matrices zijn nu exact!

Exacte resultaten voor matrices

Het is nu mogelijk om met een derde reeks te werken in de Rijen applicatie.

Derde reeks in de Rijen applicatie

Functies voor de normale en binomiale kansverdelingen verschijnen in de Kansrekenen sectie van het Toolbox menu.

De functies voor de normale en binomiale kansverdelingen zijn nu beschikbaar in de Kansrekenen sectie van de toolbox

Drie nieuwe kansverdelingen zijn beschikbaar: de chi-kwadraat, de Student (t) en de geometrische kansverdelingen.

De chi-kwadraat, Student en geometrische kansverdelingen zijn beschikbaar in de Kansrekenen applicatie

Vermenigvuldiging wordt nu weergegeven met een kruis of weggelaten wanneer mogelijk.

Vermenigvuldiging wordt weergegeven door een kruis
  • Toevoeging Engineering tot de Resultaat formaat sectie van de Instellingen applicatie.
  • Toevoeging Decimale graden tot de Hoekmaat sectie van de Instellingen applicatie.
  • Bewerkingen met floor, ceil and frac zijn nu exact.
  • Update naar versie 1.11 van MicroPython.

Speciale dank

Wij danken de personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze update: Alexandre André, Xavier Andréani, Jean-Baptiste Boric, Tiago Pires en Roman Wueest.