Automatische aanpassing van het grafiekvenster

Met het nieuwe algoritme voor de applicatie Functies kan je het grafiekvenster automatisch aanpassen om de belangrijkste punten van de gegeven functie te bestuderen. Daarbij hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de navigatie functionaliteit op het Grafiek tabblad opnieuw vorm te geven.

Wanneer je in het grafiekvenster staat selecteer je het Auto vakje en druk je op OK om de automatische aanpassing van het venster aan te vragen. Het gele bolletje laat vervolgens zien dat de automatische aanpassing is geactiveerd.

Automatisch aanpassen van de venstergrootte voor het weergeven van een curve

Je kan ook de knop Orthonormaal selecteren om een orthonormaal venster aan te vragen. Het gele bolletje geeft aan dat de orthonormale instelling is geactiveerd.

Orthonormale grafiek

Met de knop Navigeren kan je het venster verplaatsen en in- en uitzoomen op de grafiek.

Navigeer onbelemmerd in het venster

Ten slotte kan je voor een handmatige vensterinstelling, de gewenste Xmin, Xmax, Ymin en Ymax waarden via de knop Asseninvoeren.

Handmatige vensterinstellingen

Nieuwe eenheden

Imperiale eenheden zijn nu ook te gebruiken in berekeningen voor lengtes, oppervlakten, massa's en volumes. Al deze eenheden worden vermeld in de Eenheden sectie van de Toolbox.

Gebruik van imperiale eenheden in de Rekenen applicatie

In de sectie Temperatuur van de Eenheden, zijn twee nieuwe eenheden van Temperatuur te vinden: °C en °F.

Toevoeging eenheden van temperatuur Celsius en Fahrenheit

Landen keuze

Sommige wiskundige conventies en afspraken verschillen van land tot land. Daarom toont het opstartscherm van de rekenmachine nu een lijst met landen waaruit gekozen kan worden om het apparaat zo goed mogelijk aan te passen aan de geldende conventies. Deze keuze kan op elk moment worden gewijzigd via de applicatie Instellingen.

Deze keuze is in het bijzonder van invloed op de definitie van kwartielen die in de Statistiek applicatie wordt gebruikt. Om de in Nederland gangbare definitie te gebruiken moet je dus goed opletten dat de landenkeuze staat ingesteld op Nederland.

Wijziging van de definitie van kwartielen afhankelijk van het gekozen land

En verder…

Rijen die in de Rijen applicatie zijn gedefinieerd kunnen nu gebruikt worden in andere applicaties. Druk op var en ga naar de Rijen sectie om de lijst met gedefinieerde reeksen te zien.

Rijen sectie in het Variabelen menu

In de Toolbox geeft de nieuwe sectie Vectoren toegang tot de functies voor het berekenen van het inwendig product, het kruisproduct en de norm van een vector.

Vectoren sectie in de Toolbox

In de sectie Matrix van de Toolbox heb je nu toegang tot de functies voor het berekenen van de echelonvorm en de gereduceerde echelonvorm van een matrix.

Matrix sectie in de Toolbox

De ingevoerde gegevens in de applicaties Statistiek en Regressie kunnen nu in oplopende volgorde gesorteerd worden.

Tabellen in de applicaties Statistiek en Regressie in oplopende volgorde sorteren

In de Rekenen applicatie worden nu ook aanvullende resultaten weergegeven voor matrices.

Aanvullende resultaten voor matrices

Met dank aan …

Wij willen graag onze dank betuigen aan Alexandre André, Joachim Le Fournis en Charlotte Thomas die geholpen hebben deze versie van de software mogelijk te maken.