Wat er nieuw is in de Functies applicatie

In het Grafiek tabblad is de menubalk boven de grafieken gereorganiseerd en heeft een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten.

Met het nieuwe menu Assen is het mogelijk om de weergegeven waarden van X en Y in te stellen. Deze waarden kunnen ook automatisch worden berekend.

Stappen om de grootte van de assen in de Functies applicatie te veranderen

Als de grafiek niet orthonormaal is, verschijnt rechts van Assen een symbool. Het is dan mogelijk om een orthonormale grafiek op te vragen door naar het menu Assen te gaan.

De grafiek orthonormaal maken in de Functies applicatie

Met het menu Navigeren kan de grafiek op volledig scherm worden weergegeven.

De grafiek op volledig scherm weergeven

Het menu Bereken is nu rechtstreeks toegankelijk vanuit de menubalk. Ook wordt deze geopend door op de Toolbox of OK toetsen te drukken.

Open het menu Bereken in de menubalk

Verbeteringen van de gebruikersinterface

De visuele consistentie van de menu's is verbeterd: in de cellen verschijnt de hoofdtekst nu in het zwart en in een groot lettertype, terwijl de toelichting in het grijs en in een klein lettertype wordt weergegeven.

Verbeterde visuele consistentie van menu's

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het menu van de Toolbox te reorganiseren en de navigatie wordt nu aangegeven in een banner bovenaan de Toolbox.

Navigatie in de Toolbox getoond in een banner

Bij de natuurlijke schrijfwijze (2D) wordt nu een symbool gebruikt voor de functie van de afgeleide.

Natuurlijke schrijfwijze van de functie voor de afgeleide

Op het tabblad Stats in de Statistiek applicatie is een kolom toegevoegd om het symbool weer te geven dat bij elke waarde hoort.

Symbolenkolom in het tabblad Stats van de applicatie Statistiek

En verder…

De beveiliging van de software is versterkt: de details worden in dit artikel nader toegelicht.

Om de NumWorks voor de Centrale Examens havo/vwo vanaf 2022 te gebruiken is dit een verplichte update. De rekenmachine voldoet alleen vanaf versie 16 aan alle eisen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Versterkte beveiliging van de rekenmachine

Duizendtallen worden nu gescheiden door een spatie van een paar pixels om de leesbaarheid van grote getallen te bevorderen.

Duizendtallen gescheiden door spatie

Derdegraads vergelijkingen worden nu exact opgelost in de Vergelijking applicatie.

Exacte oplossing van derdegraads vergelijkingen

In de Rekenen applicatie wordt de decimale waarde nu direct getoond indien het exacte resultaat te lang is.

Het exacte resultaat wordt verborgen in de Rekenen applicatie als deze te lang is

Met dank aan …

We bedanken Joachim Le Fournis voor zijn bijdrage tot de realisatie van deze update.