Ondersteuning gemengde breuken en andere verbeteringen voor het invoeren van berekeningen

Het is nu mogelijk om gemengde breuken (ook wel samengestelde breuken genoemd) te gebruiken op de rekenmachine. Door meerdere keren op de gedeeld door knop te drukken kan je roteren tussen de verschillende opties voor delen en breuken.

Gemengde breuken hoeven niet langer tussen haakjes en met een plus-teken na het gehele getal geschreven te worden. In de toolbox staat ook een template voor het invoeren van een gemengde breuk.

gemengde breuk in de toolbox

Door meerdere keren op de gedeeld door knop te drukken kan je roteren tussen de verschillende opties voor delen en breuken. Na drie keer drukken verschijnt het template voor de gemengde breuk.

Roteren door breuken notaties

Haakje openen wordt nu automatisch aangevuld met een haakje sluiten. Het automatisch aangevulde haakje verschijnt in het grijs.

Automatisch aanvullen van haakjes

Sommige tekenreeksen worden verfraaid bij het typen, dit is bijvoorbeeld het geval voor pi wordt π, theta wordt θ,<= wordt , -> wordt .

Pi verfraaien

De andere functies in kwestie zijn abs, piecewise, root, sqrt, int, diff, conj, binomial, norm, ceil, floor, exp.

Extra indicator examenstand

Vanaf deze versie hebben we een extra indicator toegevoegd voor de Nederlandse examenstand.

Wanneer de Nederlandse examenstand wordt ingeschakeld op de rekenmachine verschijnen nu de letters NL naast het examenhoedje in de balk bovenin het scherm.

Extra indicator Nederlandse examenstand

Rijen en webgrafieken

Bij recursieve rijen is het nu mogelijk om webgrafieken te maken en te onderzoeken of een rij convergeert of divergeert.

Webgrafieken kunnen nu gemaakt en onderzocht worden in de Rijen applicatie door op het Grafiek tabblad op de OK knop knop te drukken.

webgrafieken voor recursieve rijen

Gebruik de rechts en left knoppen om respectievelijk naar de volgende en vorige items te gaan. Gebruik de plus en minus knoppen om in en uit te zoomen op de geselecteerde term. De toets terug wordt gebruikt om het scherm te verlaten.

Navigeren over een webgrafiek

Het is nu mogelijk de termen van een gedefinieerde rij te gebruiken in de somfunctie uit de Toolbox.

Somfunctie gebruiken voor termen uit een rij

Overigens is het nu ook mogelijk om het tekenen van een rij te onderbreken wanneer dit te lang duurt door op de knop terug te drukken

Verbeteringen Functies applicatie

De geselecteerde grafiek toont nu interessante punten in het zwart. Wanneer de cursor over deze punten wordt bewogen, geeft de legenda aan wat voor soort punten het zijn.

interessante punten

De rekenmachine kan nu werken met stuksgewijs gedefinieerde functies. Om het toevoegen van dit soort functies te vergemakkelijken is er een template beschikbaar.

Stuksgewijs gedefinieerde functies

De tabel met waarden toont nu ook exacte waarden van de resultaten. Om ze weer te geven kan de optie Exacte resultaten worden geactiveerd.

Exacte resultaten in de tabel

Het Bereken menu op het Grafiek tabblad is gereorganiseerd. De waarden van x en f(x) zijn hier nu beschikbaar zodat ze gemakkelijk kunnen worden gekopieerd en opgeslagen.

Nieuwe bereken menu

Het is nu mogelijk om inverse functies te tekenen door de vergelijking van de grafiek uit te drukken als een functie van y.

Voorbeeld van een inverse functie

Het Bereken menu bevat nu een nieuwe functionaliteit om de oppervlakte tussen twee functies te berekenen.

Oppervlakte tussen functies berekenen

Er zijn ook andere verbeteringen aangebracht in de Functies applicatie:

  • De beschrijvingen van de verschillende soorten functies die zijn ingevoerd op het Uitdrukkingen tabblad zijn verbeterd en geven een nauwkeurigere beschrijving.
  • Naar aanleiding van ontvangen feedback is het algoritme voor de automatische vensterinstellingen verder verbeterd.
  • De kolomnamen en de eerste rij met waarden op het Tabel tabblad blijven nu bevroren aan de linker- en bovenkant wanneer er door de tabel wordt genavigeerd.
  • De vergelijking van een polaire kromme wordt nu geschreven in de vorm r=cos(θ) in plaats van f(θ)=cos(θ).

Eenheden en constanten

Het is nu mogelijk hoekeenheden te gebruiken, bijvoorbeeld bij conversies: graden minuten seconden naar graden of graden naar radialen.

Conversie van graden minuten seconden

Het gebruik van liggende streepjes is niet langer nodig om eenheden aan te geven. Het kan echter worden gebruikt om dubbelzinnigheden weg te nemen in het geval dat een variabele of functie dezelfde naam heeft als een eenheid.

Eenheden zonder underscore

Sommige eenheden kunnen worden gebruikt met impliciete optellingen, zoals uren, minuten, seconden en graden, minuten, seconden.

Impliciete optellingen

De Toolbox bevat nu ook de constante van planck.

Constante van Planck in de Toolbox

Aanvullende resultaten

Bij het invoeren van kolom- of rijvectoren is er nu een grafiek beschikbaar alsmede gegevens zoals de norm, de bijbehorende eenheidsvector en de hoek met de positieve x-as.

Aanvullende resultaten bij vectoren

Voor berekeningen met veel voorkomende functies wordt nu een visuele weergave getoond in de aanvullende resultaten.

Aanvullende resultaten voor veel voorkomende functies

Voor numerieke resultaten toont het aanvullende resultaten scherm nu ook de bijbehorende wetenschappelijke notatie.

Wetenschappelijke notatie in aanvullende resultaten

De goniometrische aanvullende resultaten tonen nu een hoekmarkering. Gegeven zijn ook de grootte van de hoek in [0,2π〉 en de tangens.

Goniometrische aanvullende resultaten

En verder...

Deze versie bevat nog vele andere verbeteringen.

Het is nu mogelijk om een variabele te definiëren vanuit elk willekeurig scherm. Selecteer hiervoor de waarde die opgeslagen moet worden en druk op shift en vervolgens op macht. Geef een naam aan de variabele en bevestig met ok.

Definiëren van een variabele vanuit de functies applicatie

Het startscherm van de rekenmachine toont nu 3 extra applicaties: de nieuwe applicatie Elementen (periodiek systeem) zoals hiernaast staat afgebeeld, de applicatie Inferentie (oorspronkelijk opgenomen in de Kansrekenen applicatie) en de applicatie Financieel (oorspronkelijk opgenomen in de Vergelijking applicatie).

Het periodiek systeem der elementen

Vanaf nu knippert de cursor wanneer er tekst wordt bewerkt.

De cursor knippert

De cursor voor geselecteerde punten is opnieuw ontworpen om beter aan te sluiten bij de grafische interface.

Nieuwe cursor voor geselecteerde punten

Wanneer berekeningen worden gedaan met percentages, een nieuw symbool verschijnt om aan te geven dat een waarde met een bepaald percentage is gestegen.

Nieuw symbool voor aangeven van een bepaalde stijging in percentages

Een nieuwe kansverdeling is geïntroduceerd in de Kansrekenen applicatie: de Hypergeometrische verdeling. De bijbehorende functies zijn ook toegevoegd aan de Toolbox.

Hypergeometrische verdeling toegevoegd
  • In de Differentiaalrekening sectie van de Toolbox bevat nu de optie voor de n-de afgeleide.
  • De Toolbox heeft nu een sectie Logica met een aantal logische operatoren. Het is ook mogelijk om toetsen uit te voeren met het = teken.
  • De nieuwe functie randintnorep(a,b,n) in de sectie Kansrekenen > Aselect van de Toolbox kan worden gebruikt om willekeurig n unieke gehele getallen te kiezen tussen a en b.
  • Het logaritme met grondtal a wordt nu geschreven zoals in de Nederlandse wiskundeboeken wanneer de landinstellingen op Nederlands staan ingesteld.