Kansrekenen

In de Kansrekenen applicatie, is het nu mogelijk om de waarde van μ of σ te berekenen van een normale kansverdeling.

Om dit te doen, laat je de te berekenen waarde (μ of σ) leeg in de tweede stap en voer je de overige waarden in. De rekenmachine geeft vervolgens de opgevraagde waarde onder de grafische weergave van de normale verdeling.

Bereken mu voor een normale verdeling

Rijen

Het tabblad Tabel in de Rijen applicatie geeft nu de mogelijkheid om direct een somrij te creëren.

Kolom creëren met een somrij

Verbeteringen van de Functies applicatie

Het is nu mogelijk om een uitdrukking direct in het tekstvak te bewerken.

Een uitdrukking rechtstreeks in de cel bewerken

De rekenmachine kan nu een puntenwolk tekenen in de vorm {(1,3),(2,3),(3,5)}. Het is ook mogelijk om een enkel punt te plotten in de vorm (1,3).

Het plotten van punten

Met deze functie kan bijvoorbeeld de puntenwolk worden geplot die overeenkomt met de gegevens die zijn ingevoerd in de Regressie applicatie door (X1,Y1) in te voeren.

Puntenwolk in de Functies applicatie

Bovendien tekent de Functies applicatie nu polaire krommen waarvan de vergelijking de vorm θ=2 heeft.

Tekenen van polaire krommen van de vorm theta = getal

Regressie en Statistiek

De Regressie applicatie maakt nu automatisch de functie die overeenkomt met het gekozen model. Deze functie wordt opgeslagen in het menu Variabelen. Dit maakt het mogelijk om de functie te gebruiken in andere applicaties zoals de Functies applicatie.

Regressievergelijking plotten in de Functies applicatie

Het tabblad Gegevens onthoudt ook de formule die is gebruikt voor het genereren van een kolom vanuit een formule.

Behoud van de formule die wordt gebruikt in statistieken en regressies

Het is nu mogelijk om een waarde in te voeren bij het bekijken van de relatieve cumulatieve frequentiepolygoon en naar dat punt in de grafiek te springen.

Een waarde invoeren in het relatieve cumulatieve frequentiepolygoon

Numpy module

Het is nu mogelijk om de numpy module van python te gebruiken. Hiermee kun je arrays van dimensie 1 en 2 gebruiken en dus tabellen met getallen manipuleren.

De functies die beschikbaar zijn in de numpy module staan in de sectie Modules van de toolbox knop. Deze functies staan ook in de Catalogus sectie.

Numpy section of the toolbox

Daarnaast is de gcd() functie voor de grootste gemene deler toegevoegd aan de math module.

En verder...

Deze versie bevat nog vele andere verbeteringen.

Wanneer een lineair stelsel oneindig veel oplossingen heeft, geeft de rekenmachine nu de geparametriseerde vorm van de oplossingen.

Lineair stelsel met oneindig aantal oplossingen

Drukken op de log knop geeft nu het grondtal 10 weer. Deze kan nu makkelijk aangepast worden.

Drukken op log-toets geeft grondtal weer

Wanneer een goniometrische functie in radialen wordt gebruikt en de invoer in graden lijkt te zijn, herinnert de rekenmachine je eraan dat de hoekmaat is ingesteld op radialen, en omgekeerd.

Onduidelijkheid over de gebruikte hoekmaat

Tenslotte, wanneer de accu van het apparaat bijna leeg is, gaat het rode batterijpictogram in de statusbalk een paar seconden knipperen om de gebruiker eraan te herinneren dat de rekenmachine moet worden opgeladen.