Naam van de rekenmachine

Het is nu mogelijk om de rekenmachine een naam te geven in de Over deze rekenmachine sectie van de Instellingen applicatie.

Bepaal eerst online de naam voor de rekenmachine via je persoonlijke NumWorks-account. Update vervolgens het apparaat en de naam van het apparaat wordt nu weergegeven in de sectie Over mijn rekenmachine van de Instellingen applicatie.

Naam van de rekenmachine

Exponentiële en cartesische vorm van complexe getallen

De exponentiële vorm van een complex getal is weer te geven door het complexe getal in cartesische vorm in te voeren en de aanvullende resultaten te bekijken.

De exponentiële vorm van een complex getal weergeven

Omgekeerd werkt dit ook, als de rekenmachine is ingesteld om resultaten in exponentiële vorm te geven (in de Instellingen applicatie), is het mogelijk om de cartesische vorm in de aanvullende resultaten te bekijken.

En verder...

Over het algemeen verbetert deze versie de prestaties van het apparaat: snelheid van het navigeren door grafieken, verbetering van het algoritme voor de automatische vensterinstellingen, snelheid van het berekenen van integralen, etc. De python functie keydown() werkt ook sneller. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe navigatiefuncties toegevoegd.

Bij de weergave van een element in de Elementen applicatie kan nu eenvoudig gewisseld worden met de left en right knoppen.

Blader door de elementen met de richtingstoetsen

Waardetabellen geven nu het aantal cijfers achter de komma weer dat is ingesteld in de Instellingen applicatie. De standaardinstelling is 10.

Tabel met waarden met 10 cijfers achter de komma

Als de Toolbox wordt weergegeven, kan deze nu worden gesloten door op de toolbox knop te drukken.

Openen en sluiten van de toolbox