Exacte berekeningen met complexe getallen

De resultaten van berekeningen met complexe getallen worden nu in exacte en benaderde vorm gegeven.

Quotiënten van complexe getallen worden vereenvoudigd.

Quotiënten van complexe getallen worden vereenvoudigd

Argumenten van complexe getallen worden berekend met het getal pi.

Argumenten van complexe getallen worden berekend met het getal piArgumenten van complexe getallen worden berekend met het getal pi

In de Instellingen applicatie is het mogelijk het formaat te kiezen van getallen in de sectie Complex formaat.

Keuze van formaat voor complexe getallen

De optie Reëel, de standaardinstelling, geeft de wortels van polynomen in R, bijvoorbeeld. Met deze optie, sqrt(-1) geeft het resultaat: unreal.

Resultaat in reëel complex formaat

Het is ook mogelijk om te kiezen voor de Cartesische en Polaire instellingen welke de complexe resultaten in cartesische of polaire vorm geven. In dit geval, de wortels van de polynomen worden gegeven in C en sqrt(-1) geeft i of exp(i*pi/2) afhankelijk van de instelling.

Resultaat in cartesisch of exponentieel complex formaat

Turtle module in Python

Het is nu mogelijk om de turtle module te gebruiken in de Python applicatie. Dit is een eenvoudig en ideaal hulpmiddel voor het leren van algoritmen met tekeningen.

De beschikbare functies van de turtle module zijn opgenomen in de Modules sectie van het Toolbox menu en daarnaast in de Catalogus.

Selecteer de turtle module in Python

Het voorbeeld script squares.py is toegevoegd aan het startmenu van de Python applicatie. Gebruik het commando squares() om het figuur te tekenen.

Nieuwe squares functie in Python applicatie
  • Het tekenen met turtle kan worden onderbroken door op de Terug toets te drukken.

Verbeterde grafische interface

Kleuren op het raster geven nu de grote en kleine markeringen aan.

Het raster geeft de grote en kleine markeringen aan

Wanneer de zoom de assen niet toont, is het nu mogelijk om de waarden van de schalen te zien.

Weergave van de schalen zonder de assen

Wanneer de waarden van het raster overlappen worden alleen de extreme waarden getoond.

Weergave van extreme waarden van schaalverdeling bij overlapping
  • De automatische aanpassing van bepaalde functies zoals sin^2+cos^2 is veranderd.
  • De legenda van de grafiek houdt rekening met de reikwijdte van de functie. Bijvoorbeeld, f(x)=x/x geeft de waarde undef voor 0.
  • Wanneer de gebruiker de Y auto optie deactiveert en een functie toevoegt, wordt de gekozen schaal aangehouden.

En verder…

Met de natuurlijke schrijfwijze, wanneer de gebruiker op de gedeeld door toets drukt na het schrijven van een vermenigvuldiging, loopt de breukstreep over de lengte van de vermenigvuldiging.

De breukstreep wordt over de gehele lengte van de vermenigvuldiging getrokken

In de Rekenen applicatie, als het resultaat een polynoom is met een symbool, worden de machten in aflopende volgorde vermeld.

De machten zijn gerangschikt in aflopende volgorde

In de Functies en Rijen applicaties, een = teken is toegevoegd na f(x) en Un.

Een gelijkheidsteken is toegevoegd naast f(x) en u(n) in Functies en Rijen
  • De maximale mu / sigma limiet is verhoogd in de Kansrekenen applicatie.
  • Correctie van afrondingsfouten.

Speciale dank

We willen graag Jean-Baptiste Boric bedanken die veel hulp heeft geboden bij de ontwikkeling van deze update. We bedanken ook Rémy Da Costa Faro en Roman Wueest voor hun bijdragen.