Deze software is een beta-versie. We raden niet aan om het op dit moment te gebruiken voor een toets of examen. Deze beta-versie kan je uitproberen op onze Beta-emulator of door hem te installeren op jouw rekenmachine door beta-tester te worden.

Afgeleiden plotten van functies

In de Functies applicatie is het nu mogelijk om de eerste en tweede afgeleide van functies te plotten.

Bij een ingevoerde functie kan via het Opties menu nu Afgeleiden worden geselecteerd. Door op OK te drukken kan de optie voor het plotten van de afgeleide worden geactiveerd. Dit activeert automatisch de afgeleide waarde. Daarnaast is de afgeleide nu ook beschikbaar op het Uitdrukkingen tabblad.

De opties voor het plotten en de afgeleide waarden activeren

De afgeleide krijgt standaard dezelfde kleur als die van de originele functie. Het is mogelijk om dit te wijzigen in de opties.

Kleur van de afgeleide

De afgeleide wordt op het grafiek tabblad weergegeven. En de waarden zijn beschikbaar op het tabel tabblad.

Grafiek en Tabel

Verberg de afgeleide maakt het plotten en weergeven van de afgeleide waarden ongedaan.

Afgeleide verbergen

De optie voor de afgeleide waarde kan worden in- of uitgeschakeld zonder dat dit de status van de optie Plot beïnvloedt.

Plotten en waarde

Herkenning van afgeleide notatie f', f'' en f(n)

In alle applicaties behalve Python, Het drukken op Alpha en vervolgens op Toolbox geeft nu een enkele apostrof ' (en niet de dubbele aanhalingstekens ").

De notaties f' en f" worden nu herkend als een verwijzing naar de eerste en tweede afgeleide van de functie f. Vanaf de derde afgeleide moet de notatie f(n) worden gebruikt.

Afgeleide notatie

Afgeleide waarden van polaire en parametrische krommen

Het is nu mogelijk om de waarden van de eerste en tweede afgeleide van een polaire of parametrische kromme te berekenen.

Na het invoeren van een polaire- of een parametrische vergelijking is het nieuwe submenu Afgeleiden beschikbaar in de Opties. Activeer de gewenste afgeleide waarde door op te drukken.

Eerste en tweede afgeleide waarden.

Net als bij functies van de vorm f(x) maakt het activeren van de optie Afgeleide waarde de afgeleide waarden beschikbaar in de legenda onder de Grafiek. Bovendien verschijnt er een nieuwe kolom op het tabblad Tabel.

Nieuwe kolom op het tabblad Tabel

Ga naar het tabblad Grafiek en open het Bereken menu. Ter herinnering: dit kan ook door op OK te drukken wanneer de cursor zich op de gewenste kromme bevindt. In het submenu Vinden is het nu mogelijk om de raaklijn en de helling dy/dx in een punt op de kromme te berekenen.

Raaklijn en helling

Verbeteringen van de Functies applicatie

Er zijn nog meer verbeteringen beschikbaar voor de Functies applicatie.

Poolvergelijkingen worden nu gedefinieerd als r1(θ), zodat ze als variabelen kunnen worden opgeslagen.

Notatie voor poolvergelijkingen

Parametervergelijkingen worden nu gedefinieerd in de vorm f(t)=(fx(t), fy(t)). De parameters fx en fy worden net als f als variabelenopgeslagen.

Notatie voor parametervergelijkingen

Selecteer de knop Templates aan de rechterkant om een template te gebruiken in de Functies applicatie. Het doel is om het schrijven van een functie vloeiender te maken. Deze Templates knop verdwijnt zodra er een functie wordt getypt.

Lijst me templates niet meer standaard weergegeven

In het Assen menu op het Grafiek tabblad kan nu het Type assenstelsel aangepast worden. Het is nu mogelijk om te definiëren of het venster van de grafiek cartesisch of polair is.

Type assenstelsel

Intervallen voor het oplossen van vergelijkingen

In de Vergelijking applicatie is het nu mogelijk om het zoekinterval te wijzigen na de vergelijking eenmaal te hebben opgelost.

Het zoekinterval wordt automatisch bepaald door de rekenmachine. Het is mogelijk om dat interval te wijzigen na de aanvankelijke oplossing en de rekenmachine op een aangepast interval te laten zoeken naar oplossingen.

Het interval kan worden bepaald na de eerste oplossing

Lijsten gebruiken in de Inferentie applicatie

Het is nu mogelijk om gegevens die eerder zijn ingevoerd in de Statistiek applicatie te gebruiken voor toetsen voor gemiddelden in de Inferentie applicatie.

Selecteer een van de statistische toetsen voor gemiddelden. Nadat de hypotheses zijn gedefinieerd wordt de optie Gebruik een dataset nu weergegeven. Hier kun je de eerder ingevoerde gegevens selecteren uit de Statistiek applicatie.

Een reeks gegevens importeren die zijn ingevoerd in de Statistiek applicatie

De parameters van de toets worden vervolgens berekend op basis van deze gegevens en weergegeven op het volgende scherm.

Parameters en resultaten

Voor de toets voor een helling is het nu ook mogelijk om te kiezen uit de gegevens die in de Regressie zijn ingevoerd.

Regressie dataset voor Helling toets

En verder...

Deze versie biedt andere verbeteringen.

In de Python applicatie is de "@" operator nu beschikbaar in de toolbox.

Met dank aan …

Wij willen graag onze dank betuigen aan de gebruikers die geholpen hebben deze versie van de software mogelijk te maken: Evan Stoddard, Arthur-GYT.