De NumWorks rekenmachine is vanaf 2022 geschikt voor Nederlandse eindexamens voor Havo en VWO leerlingen en heeft de examenstand.

Activeer de examenstand

De examenstand activeren is heel eenvoudig:

  1. Ga naar de applicatie Settings.
  2. Klik op Examenstand.
  3. Selecteer Activeer Nederlandse examenstand.
  4. Druk op OK om de examenstand te activeren.

In de examenstand verschijnt er een klein symbool in de balk boven in beeld en de LED van de rekenmachine knippert oranje.

Deactiveren van de examenstand

Om de examenstand te deactiveren:

  1. Sluit de rekenmachine aan op een computer of op een stopcontact.
  2. Er verschijnt een venster op het scherm. Selecteer Bevestig en druk op OK.