De NumWorks rekenmachine is vanaf 2022 toegestaan voor Nederlandse eindexamens voor HAVO en VWO leerlingen en heeft de examenstand.

Activeer de examenstand

De examenstand activeren is heel eenvoudig:

  1. Ga naar de applicatie Instellingen.
  2. Klik op Examenstand.
  3. Selecteer Activeer Nederlandse examenstand.
  4. Druk op OK om de examenstand te activeren.

In de examenstand verschijnt er een klein symbool van een examenhoedje in de balk boven in beeld en de LED van de rekenmachine knippert oranje. Vanaf versie 20 staan in de balk ook de letters NL.

Activeer de examenstand - Stap 1
Activeer de examenstand - Stap 2
Activeer de examenstand - Stap 3

Deactiveren van de examenstand

Om de examenstand te deactiveren:

  1. Sluit de rekenmachine aan op een computer.
  2. Er verschijnt een venster op het scherm. Selecteer Bevestig en druk op OK.
Deactiveren van de examenstand - Stap 1
Deactiveren van de examenstand - Stap 2

Extra hulpmiddelen

We stellen ook een informatieblad ter beschikking met alles wat er te weten valt over de Nederlandse examenstand. Daarnaast hebben we ook een poster gemaakt om op te hangen in het klaslokaal.

Tips

  • Als een leerling de examenstand al geactiveerd heeft voor aankomst in de examenruimte, is het mogelijk om deze te heractiveren door dezelfde procedure te doorlopen. Let wel goed op het LED-lampje of de rekenmachine in de juiste examenstand staat.
  • De examenstand verwijdert in zijn geheel de rekengeschiedenis, alle gegevens en dus ook de Python scripts die op de rekenmachine staan opgeslagen. Deze Python scripts kunnen op een persoonlijke NumWorks account worden opgeslagen voor het examen, zodat ze niet verloren gaan!