Druk op de zwarte power toets het apparaat in en uit te schakelen.

Wanneer je het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kun je je taal kiezen voordat je naar het startmenu met de naam Applicaties gaat. Het scherm toont alle applicaties van de NumWorks rekenmachine. Je kunt op elk moment naar het startmenu gaan door op de oranje home toets te drukken.

In het startmenu kun je navigeren met de richtingtoetsen. Selecteer de applicatie die je wilt gebruiken en druk op OK om deze te open.

Je kunt de algemene instellingen veranderen door naar Instellingen te gaan: hoekmaat, taal,...

In deze sectie helpen we je op weg met de NumWorks rekenmachine. Je vindt hier alles wat je nodig hebt om te leren hoe je je rekenmachine kunt gebruiken.

Met deze app kun je allerlei berekeningen uitvoeren: complexe getallen, rekenkunde, matrix, goniometrie...

Met deze app kun je grafieken van functies plotten, de coördinaten van de punten aflezen, een waardentabel bekijken en enkele berekeningen op de functies uitvoeren, zoals de afgeleide getallen.

Met deze app kun je Python-scripts schrijven en testen in een interactieve console. Een 'industry standard' programmeertaal die je in de klas kan gebruiken.

Met deze app kun je datasets bestuderen door histogrammen, boxplots en andere voorstellingen van de gegevens te maken. Ook worden statistische resultaten zoals het gemiddelde, de standaardafwijking, het minimum en het maximum van de dataset helder gepresenteerd.

Met deze app kun je verschillende kansverdelingen bestuderen, zoals binomiaal, normaal of exponentieel. Voer de parameters van de verdeling in en krijg de bijbehorende kans. Ook kunnen hypothese toetsen en betrouwbaarheidsintervallen worden berekend.

Met deze app kun je vergelijkingen en stelsels van vergelijkingen oplossen met zowel exacte als benaderde resultaten. Ook kan je in deze applicatie financiële berekeningen doen.

Met deze app kun je recursieve en expliciete rijen plotten, een tabel met hun waarden bekijken en de som van hun elementen berekenen.

Met deze app kun je statistische berekeningen uitvoeren op tweedimensionale datasets en het best passende lineaire model vinden. Andere modellen zijn ook beschikbaar.

Je kunt getallen, matrices en functies opslaan in variabelen om ze gemakkelijker te kunnen gebruiken in je berekeningen. Druk op de var toets om de lijst van opgeslagen variabelen te openen.

De toolbox toets geeft je toegang tot een georganiseerde catalogus van geavanceerde functies: afgeleiden, complexe getallenfuncties, combinatoriek,...


Voor de naleving van de internationale normen, de voorzorgsmaatregelen die de gebruiker moet nemen en de informatie over de milieuproblematiek, zie de Overeenstemming pagina.