Interview met Fréderique Kool en Jason Zijlstra

Interview met Fréderique Kool en Jason Zijlstra

Fréderique en Jason hebben elkaar ontmoet tijdens de wiskundeles op de m...

Jay Louter — 15 mei 2023